متوسط اجاره‌بها در تهران متری ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان

Discussion in 'سایت نیازمندی ایران فایل' started by Iranfile Website, Jan 11, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. متوسط فروش یک متر مربع زمین 3.3 درصد، زمین ساختمان مسکونی کلنگی 6 درصد و متوسط اجازه بها 9.9 درصد افزایش یافته است

    Continue reading...
     
Thread Status:
Not open for further replies.